Wedstrijdreglement
‘ Ontdek uw creativiteit ’

 1. De wedstrijd ‘ONTDEK UW CREATIVITEIT’ wordt georganiseerd door Schréder BE SA/NV,met maatschappelijke zetel in de Rue du Tronquoy 10 in 5380 Fernelmont en hierna ‘Organisator’ genoemd.

 2. De organisator heeft het recht om op eender welk moment de wedstrijd te veranderen, verlengen, verkorten of annuleren als de omstandigheden dat vereisen, zonder dat hij aansprakelijk kan worden gesteld. Druk-, spel-, typografische of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook van de Organisator.

 3. De prijs van de wedstrijd, een gepersonaliseerde mal, wordt alleen geproduceerd op voorwaarde dat de winnaar minstens 5 armaturen FLEXIA MIDI of TOP + LISA (het enige model dat compatibel is met een op maat afgewerkte kroon) bestelt.

 4. Bij misbruik, bedrog of fraude heeft de Organisator het recht om de betrokken deelnemers van deze wedstrijd.

 5. Met uw deelname aan deze wedstrijd gaat u automatisch en zonder voorbehoud akkoord dat uw naam, adres en eventuele foto en identificatie als deelnemer of winnaar door de Organisator worden gepubliceerd. U staat hiervoor al uw rechten af. De Organisator beheert en beveiligt de persoonlijke gegevens die hij voor de wedstrijd verzamelt volgens de geldende privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (GDPR) en zoals aangegeven in zijn privacybeleid.

  U hebt altijd het recht om uw gegevens te raadplegen, te corrigeren of te schrappen.Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze actie, inclusief alle teksten en beelden die de Organisator publiceert, behoren toe aan de Organisator.

 6. Met uw deelname aan de wedstrijd aanvaardt u dit wedstrijdreglement volledig en onvoorwaardelijk.

 7. Deze wedstrijd valt onder het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van Namen zijn bevoegd om alle betwistingen over deze wedstrijd te behandelen.

 8. De Organisator en zijn medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of de schade die het gevolg is van uw deelname aan de actie of die met de actie verband houdt.

Deelname

 1. Hoe deelnemen?

  Om geldig deel te nemen, moet de deelnemer:

  • zich vanaf 16 november 2020, 8.00 uur inschrijven op de site www.flexiaschreder.be.
  • en bevestigingsmail met een unieke identificatiecode krijgen.
  • de unieke code vermelden op het sjabloon met zijn ontwerpen het voor 22 januari 2021 om 23.59 uur naar de Organisator sturen op het e-mailadres wedstrijd@flexiaschreder.be.

  Als de Organisator twee sjablonen met dezelfde unieke code ontvangt, wordt alleen rekening gehouden met het eerste sjabloon dat hij ontvangt.

  Laattijdige inzendingen of antwoorden komen niet meer in aanmerking.

 2. Wie kan deelnemen?

  1. De wedstrijd staat open voor alle Belgische rechtspersonen (bijvoorbeeld een bvba of nv) en alle openbare Belgische autoriteiten en organisaties, hierna ‘deelnemers’ genoemd. Zijn uitgesloten van de wedstrijd: natuurlijke personen, feitelijke verenigingen en de Organisator, zijn werknemers en zijn medewerkers die de wedstrijd organiseren.
  2. U kunt maar één keer deelnemen. Bovendien wordt maar één deelname per bedrijf en/of bovengenoemde overheid aanvaard. Bij meerdere antwoorden, deelnames of verzendingen houdt de Organisator alleen rekening met de eerst ontvangen deelname. Daarbij heeft hij altijd het recht om artikel 1.4 van dit reglement toe te passen.
 3. Voor welk type toepassing?

  De FLEXIA-verlichtingsoplossingen van de Organisator zijn perfect geschikt om de buitenverlichting van een architecturaal privéproject en/of stedelijke ontwikkelingsprojecten (hoofdwegen en woonstraten, trein- en metrostations, bruggen, fiets- en voetpaden, wegen, pleinen en voetgangerszones) te personaliseren.

Wat kunt u winnen?

 1. U kunt de prijzen niet uitwisselen tegen geld of andere voordelen in natura.

 2. De winnaar krijgt de gepersonaliseerde mal van zijn FLEXIA-kroon – waarde: vierduizendvijfhonderd (4.500) euro - uit ons FLEXIA-verlichtingsgamma. Type: MIDI + LISA of TOP + LISA. https://flexiaschreder.be/files/FLEXIA_brochure_March2020-NL.pdf

 3. De winnaar betaalt de kosten voor de installatie en de eventuele ingebruikname.

 4. De winnaar betaalt de installatie van het materiaal.

 5. De normale garantie van de Organisator is van toepassing op de prijzen. U vindt ze in de algemene verkoopvoorwaarden van Schréder BE. Algemene verkoopvoorwaarden: https://flexiaschreder.be/files/201910_Terms_and_Conditions_Sales-SchrederBE_NL.pdf

Hoe kunt u winnen?

 1. Er is maar één winnaar, die we als volgt bepalen:

  Op 26 januari 2021 komt onze jury bij elkaar en kiest ze naar eigen goeddunken het projectdat de persoonlijkheid van de stad, de wijk of het project het beste vertegenwoordigt.

  De jury bestaat uit 4 personeelsleden van Schréder BE en 2 professionals die geen enkele band met Schréder BE hebben.

Mededeling van de resultaten

 1. We brengen de winnaar op 27 januari 2021 persoonlijk telefonisch en via e-mail op de hoogte.

Geldigheid

 1. De prijs is vanaf de datum van de bestelling van minstens 5 FLEXIA’s 8 weken beschikbaar, en dat tot 21 januari 2022. Na deze datum kunnen geen klachten meer worden ingediend.